Augmented Reality

Je hoort de term steeds vaker opduiken: Augmented Reality, er is ook een steeds groter wordende groep mensen die stellen dat AR vele malen groter zal worden dan VR. (Analisten, investeerders, techbedrijven). Nu is het zo dat AR redelijk onderbelicht blijft, dat is ook niet zo raar met grote techbedrijven die ons overspoelen met Playstations VR, Google Daydreams etc.

Als je echter de praktische toepassingsmogelijkheden naast elkaar zet kom je waarschijnlijk ook al snel tot de ontdekking dat de stelling helemaal niet zo raar is. (Hetzelfde gaat overigens op voor Mixed Reality, het “halfbroertje” van Augmented Reality)

De definitie zoals Wikipedia deze hanteert luidt:

Toegevoegde realiteit of TR (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze soms met behulp van QR-code toegevoegde elementen bevatten veelal sensordata of extra informatie over de omgeving.”

Augmented Reality is, voor de meeste mensen, de iets onbekendere vorm van Virtual Reality. Naast Augmented Reality worden vaak nog andere benamingen gebruikt zoals Mixed Reality, Blended Reality, Artificial Reality etc. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt dat is ook niet raar. Er bestaat een behoorlijk grijs gebied en veel overlap tussen met name Augmented en Mixed Reality.

Verrijking van de echte wereld

Sinds het ontstaan van Videogames, circa 30 jaar geleden (het begon eigenlijk wel met het legendarische Pong) zijn de Computergraphics door de jaren heen steeds complexer en realistischer geworden. We zijn inmiddels in een tijdperk aangeland waarin de Graphics praktisch fotorealistisch zijn.

Augmented Reality is de techniek waarin deze, bijna realistische beelden, naadloos geïntegreerd worden in de echte wereld waarmee de grens tussen echt en virtueel feitelijk vervaagt. Augmented Reality zit tussen Virtual Reality en echte wereld in waarin de positie van de techniek dichter bij de echte wereld staat dan de Virtuele.

Augmented Reality focust zich daarmee meer op het slaan van een brug tussen digitale en echte wereld, het kan je als het ware begeleiden en ondersteunen in je dagelijks leven. Lees meer over de voorbeelden in deze blog.

Voorbeeld: je loopt in een stad en bij elke “Point of interest” waar je naar kijkt wordt additionele informatie in je gezichtsveld geprojecteerd.

AR Overlay

Augmented Reality voegt beeld, geluid en Haptical feedback toe aan jouw beleving van de echte wereld met behulp van software zoals een telefoon of birl. Dit wordt ook wel de “AR Overlay” genoemd. Het creëren van de “AR Overlay” kan feitelijk op twee manieren plaatsvinden namelijk met behulp van een Marker (lees deze wikipage voor uitleg) of zonder.

In het laatste geval spreken we over “Markerless AR” en dit is gelijk ook de meest geavanceerde variant, in deze variant fungeert feitelijk je hele omgeving inclusief alle objecten in deze omgeving als referentiekader. Hier zit ook gelijk de eerste overlap met Mixed Reality, de grens waar Augmented Reality Mixed Reality wordt genoemd is nog niet helemaal helder.  Een goed voorbeeld van het toepassen van Markerless AR is Google Tango.

AR in industriële toepassingen

AR is een techniek die digitale informatie of data “toevoegt” aan de echte wereld. (de Overlay) Dit gebeurd door deze informatie of data te
projecteren op het scherm van je mobiel, een bril, een doorkijkschermpje of via een HUD (Heads Up Display). Zo kunnen medewerkers van reddingsoperaties op duizenden kilometers afstanden meekijken met operaties op een hele andere plek om daar het advies dat nodig is realtime te geven.

atheer

De laatste zien we terug in bijvoorbeeld straaljagers maar de techniek verschijnt tegenwoordig ook in auto’s. Door de eigenschappen van AR wordt de techniek volop toegepast voor industriële toepassingen, zo zien we AR terug in de Offshore industrie en ook bij vliegtuigbouwers is het een veelgebruikte techniek.

Augmented Reality is, in tegenstelling tot Virtual Reality, tot nu toe, iets minder geschikt is voor recreatieve toepassingen.

Augmented Reality voor consumenten?

De ontwikkelingen op het vlak van AR gaan echter erg snel en na de geflopte Google Glass zijn er, zeker op dit moment,
ontwikkelingen gaande die de techniek naar alle verwachting ook geschikt  zullen maken voor consumenten doeleinden. Je hoeft alleen maar te kijken naar de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple (iOS11) om een idee te krijgen met wat voor snelheid en impact deze ontwikkeling gaande is.

 

Open this in UX Builder to add and edit content